De toekomst van de economie na de kredietcrisis

Dat de moderne economie ernstig is schreefgegroeid en de welvaart niet alleen om geld mag draaien, daarover waren de economen het ver voor de kredietcrisis al met elkaar eens. Maar over wat eraan te doen en hoe nu verder na de crisis lopen analyses en ideeen sterk uiteen. Hoe staat de toekomst van de economie ervoor? Een lezing over de rol van de overheid, de financiele markten, het maatschappelijk middenveld, mondiale politieke verhoudingen en de spanningsveld tussen economie en milieu.