Dagelijks leven in Rusland

Landen als China, Brazilië en India hebben (nog) niet het hoogste woord, maar zijn cruciaal voor de nieuwe machtsbalans. Zij vertegenwoordigen meer dan een derde van de wereldbevolking en hun economieën vertonen in de financiële crisis een verrassende veerkracht. Ook in politiek opzicht neemt hun gewicht toe. Maar ook Rusland en Zuid-Afrika laten zich niet onbetuigd en werpen zich steeds meer in de strijd om de politieke wereldmacht. Hoe is het om in die landen te wonen en te werken: hoe worden journalistieke keuzes gemaakt en voor welke dilemma’s staat een buitenlandse correspondent? wat is het politieke klimaat, hoe staat het met de mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting ? Is het moderne Moskou werkelijk een metropool vol energie, een stad die nooit slaapt? En komt er ooit een eind aan de Apartheid in Zuid-Afrika? Vijf correspondenten, allen wonend en werkzaam (geweest) in landen, verspreid over de hele wereld, doen verslag van hun ervaringen uit het dagelijks leven.