Hoe zit het nou echt met CO2?

Alle grote milieuconferenties zenden alarmerende berichten de wereld in: nog meer kooldioxide in de atmosfeer zal de wereldtemperatuur verder laten stijgen! Als we nu niets doen zal ons rampspoed en ellende overkomen. De voormalige vicepresident van de VS Al Gore heeft voor die boodschap zelfs een Nobelprijs ontvangen. Maar hebben ze gelijk? Welk bewijs is er eigenlijk voor deze uiterst belangrijke voorspelling? Bert Thurlings ondernam een zoektocht in de wetenschappelijke literatuur. Met veel geduld en volharding werkte hij zich door een enorme hoeveelheid literatuur maar tot zijn verbazing vond hij geen enkel eenduidig bewijs dat kooldioxide in staat is de wereldtemperatuur te veranderen! Integendeel, boringen in de ijskappen laten volstrekt het tegenovergestelde zien: kooldioxide volgt op veranderingen van de temperatuur. Wist Gore dit toen hij zich liet lauweren? Helaas is het antwoord daarop, ja! Betekent dit dat er geen reden is om de alsmaar toenemend kooldioxide tegen te gaan? Het paradoxale antwoord is dat, ondanks het ontbreken van enig bewijs voor het opwarmend effect van kooldioxide, het gas de lucht wel in gevaarlijke mate vergiftigt: binnen een paar eeuwen zal de atmosfeer volledig bedorven zijn: te veel mensen, te veel kooldioxide, te weinig zuurstof. Zo bekeken, ziet de toekomst van de mensheid er niet mooi uit.