Studium Generale: Het zijn net mensen (deel 2)

Misverstanden tussen oost en west Vijf jaar lang was Joris Luyendijk correspondent voor de Arabische wereld. Hij liep vluchtelingenkampen af en sloppenwijken, joodse nederzettingen en fundamentalistische bolwerken. Hij sprak met terroristen en bezetters, met slachtoffers, daders en hun familie. Hij doorstond beschietingen en bombardementen, doodsbedreigingen en zelfmoordaanslagen, bezetting, terreur en oorlog. Hoe meer hij zelf meemaakte, hoe meer het begon te knagen. Wat gaapte was de kloof tussen wat hij als correspondent met eigen ogen zag, en wat hij daarvan kon laten zien op radio, tv en in de krant. In zijn lezing legt Joris met pakkende voorbeelden en vol humor uit waarom het zo moeilijk is om iets van het Midden-Oosten te begrijpen, en welke rol de massamedia daarin spelen. Joris Luyendijk werd in 2002 onderscheiden met Het Gouden Pennetje, de aanmoedigingsprijs voor journalistiek talent onder de dertig. Tevens presenteerde hij in 2006 de 19e editie van het televisieprogramma Zomergasten.