Channel - Architecture
9/28/2022 7:29:59 AM

Channel Videos

Innovation - Materials & implementation
P. Kalkhoven
10/11/2018 10:45:00 AM
View

Ageing Cities
S. Yimin
4/9/2015 7:00:00 AM
View

Architecture and the Interior
Default Presenter
5/23/2013 7:30:00 AM
View

Architecture As a Craft
We are very pleased to announce that on February the 4th, 2011 the book Architecture As a Craft will be presented by Professor Michiel Riedijk. The 15 essays in ‘Architecture as a Craft’ present a vision of the architectural discipline in which the essence is sought in the craft itself. The book is based on the symposium of the same name that the Delft University of Technology organized in 2009. Design without external influences Society imposes stringent demands on the designs of architects, for example in the field of sustainability. Programmes of requirements are drawn up for this purpose that exert a strong influence on the design. The contributors to ‘Architecture as a Craft’, however, consider that it is necessary to grasp the structure of a design without these external influences playing a role. Three perspectives The craft of the architect is approached in this book from three perspectives: the Position adopted by the architect in the design and construction process, the Composition of the design, and the choice of Materials of the design. Design drawings, scale models and texts play an important role in this process. They are the products with which architects explain their position, the composition and the choice of materials of the design to others. Contributors Michael Maltzan, Enrique Walker, Joan Ockman, Giorgio Grassi, Kersten Geers, Ungers, Emre Alturk, Gregg Pasquarelli, Sou Fujimoto, Mark Linder, Jan De Vylder, Alper Alkan, Stefano Milani, Michiel Riedijk, Christoph Gantenbein.
M. Riedijk
2/4/2011 1:00:00 PM
View

Architectuur
W.G.M. Maas
10/15/2009 1:00:00 PM
View

Beauty and the good: Problems of architectural axiology
C. Illies
7/11/2014 8:00:00 AM
View

Bewogen bewegingen, landschap onder de motorkap
D.F. Sijmons
10/16/2015 1:00:00 PM
View

Building a circular future
presenter@tudelft
9/5/2018 3:30:00 PM
View

Building our Future
P.J. Russel
9/30/2016 10:00:00 AM
View

Circularity in the Built Environment - morning session
K.C.A.M. Luyben
7/1/2015 7:00:00 AM
View

Citta Ideale
S.U. Barbieri
10/20/2010 1:00:00 PM
View

Correcting the Theories of Choice, Economics, and Games
J. Barzilai
5/15/2009 10:00:00 AM
View

De Publieke Zaak
Schering en inslag: in de afscheidsrede wordt het concept van “Life Long Learning” verweven met een sterke betrokkenheid bij “De Publieke Zaak”. Het is een essentiële opgave van de Universiteit om talenten op academisch-wetenschappelijk niveau een set competenties te laten ontwikkelen, die een krachtige basis geven voor een vruchtbare loopbaan. Als vertrekpunt zijn deze competenties verbonden met een discipline, met een verkeerd woord: “een vak”. Maar uitgeleerd ben je niet zomaar, en vaak blijkt een loopbaan onverwachte wendingen te nemen. Het publieke domein is wel bijzonder tastbaar in de disciplines die zich bezighouden met de kwaliteit van onze fysieke leefomgeving: de Bouwkunde, of ook “Architecture, Urbanism and Building Sciences”. Geen interventie onttrekt zich aan een publieke waarneming. Een duurzame benadering vanuit een lange termijn perspectief wordt daarom verlangd: op alle schaalniveaus en fasen van de levenscyclus van de gebouwde omgeving. Dit is een verantwoordelijkheid van onze discipline die veel verder reikt dan het realiseren van een singulier ontwerp. De publieke zaak is echter net zo manifest in de opdracht, positie en besturing van de universitaire organisatie. Van alle organisatievormen is de “academia” wel een zeer bijzondere, die goed koesteren waard is. In onze TU Delft hebben wij vele talentvolle academische professionals aan boord; maar overigens staan nog meer stuurlui van andere professies aan wal. Koersen in en om dit publieke glazen huis vraagt ultieme schipperskunst!
K.C.A.M. Luyben
3/25/2011 2:00:00 PM
View

Designers of the Future
Allies and Morrison are the master planners for the Olympic Games of 2012 in London. Title of the lecture is 'Cultivating the city: London before and after 2012". Bob Allies will address the potentialities and effects of large scale manifestations on cities, not only during, but especially after the event. He will discuss the importance of engaging with a variety of scale levels: from small to large, from building to city. Through a detailed analysis of recent work by Allies and Morrison Studios he will define some of the future challenges for architects and urban planners dealing with the changing urban condition. The office has an oeuvre ranging from small scale projects with strong contextual and classical inspirations (among them the British Embassy in Dublin) to larger scale buildings: housing (Bankside 123 in London), offices, educational and cultural facilities (the Institute of Criminology at the University of Greenwich; the renewal of the Royal Festival Hall in London). Recent projects engage also strongly with the urban scale: the redevelopment of the area of King's Cross Central in London and the masterplanning for the Olympic Games. Wouter Mikmak Foundation De Wouter Mikmak Foundation is founded in September 2005 in honour of architect Wouter Jorinus Mikmak. Following his death, his widow Mrs. Mikmak uttered the wish to develop an initiative for young architects to honour her late husband. The Mikmak family approached the Faculty of Architecture and DBSG Stylos Society for students, in September 2005 this collaboration resulted in the formation of the Wouter Mikmak Foundation. Designers of the Future The main goal of the Wouter Mikmak Foundation is to actively contribute to the architectural debate and knowledge in the Netherlands. In order to do so, the Wouter Mikmak Foundation organizes a yearly lecture by an international architect, urban designer or theorist, that deals with future challenges. Subsequently these lectures are published as books, which are published by SUN publishers. It is the intention of the foundation to make in this way a substantial contribution to the education of young architects, as well as to the architectural practice in the Netherlands.
B. Allies
11/25/2009 4:00:00 PM
View

Digitalisation Pecha Kucha
presenter@tudelft
11/12/2019 11:45:00 AM
View

Evenwichtigheden
Various design drivers influence the architectural engineering design process, such as architectural criteria or multiple environmental impacts. Most of these conditions are time dependent, which leads to the challenge that the building system should be able to respond to or interact with these circumstances, in order to create high-performance systems. This leads to the overall framework of "adaptive" or "smart" systems: in natural systems the integration of several disciplines and functions is self-evident. In contrast to traditional technical artefacts the understanding of natural systems makes clear, that the distinction between different disciplines leads not to optimum results - in natural systems, which are optimized over millions of years, the integration and adaptation of different function is self-evident. Understanding these systems is a major scientific interest, since we can learn about their uses as structural or functional devices. Further on highly interesting is the adaption of thermal systems or functions which can influence the building physics of buildings. The framework at the Architectural Engineering Chair is to develop new concepts with a holistic and sustainable approach and this can be achieved by the consequent introduction of adaptable building systems. Buildings and construction industry are one of the main consumers of energy in the world, but these new concepts will lead to environmental friendly, sustainable solutions by reducing the mass and energy demands of our built environment. Apart from reducing the embedded energy by using lightweight systems it is aimed to develop zero emission buildings, e. g. by using smart skins to control heat and light transmission through the building envelope. The objective of this idea is to study these concepts and to develop them further, in order to save our environment.
M.F. Asselbergs
11/25/2009 2:00:00 PM
View

Flesh, Blood, Bones and Buildings
H. Mallinson
7/10/2014 8:00:00 AM
View

Fragmentatie en structuur
Uitdagingen voor onderzoek en beleid Ruimtelijk beleid en onderzoek naar dat beleid worden geconfronteerd met een tweevoudig fragmentatie-proces. Dat is aan de ene kant de fragmentatie van de ruimtelijke orde en aan de andere kant de fragmentatie van de sturingsorde. Ruimtelijke ordeningen die voorheen duidelijk herkenbaar waren als zijnde hiërarchisch of om redenen van hun morfologie dan wel functionele structuur duidelijk te herkennen waren, zijn uiteengevallen, gefragmenteerd geraakt en deels opnieuw geordend in nieuwe, complexe structuren. Het herkennen van deze structuren vraagt om verfijnde onderzoeksmethoden, technieken en data. Het ontstaan van een nieuwe relationele ruimtelijke orde wordt in de wetenschappelijke literatuur als een nieuw paradigma gezien. Met een ondertoon van verwondering wordt waargenomen dat ruimtelijke planners maar mondjesmaat erin slagen dit nieuwe paradigma te laten doordringen in de wereld van ruimtelijke plannen en beleidsvorming. De oorzaken daarvan krijgen in de literatuur te weinig aandacht. Teveel wordt over het hoofd gezien dat in ruimtelijke planning besluitvorming gericht is op specifieke plekken en territoria. Daarbij komt dat wetenschappers zelf een taak hebben bij het overbruggen van de kloof tussen ruimtelijk onderzoek en ruimtelijk beleid. Van groot belang is ook om anders te denken over de functies van ruimtelijke plannen. Strategische ruimtelijke plannen hebben vooral een planningculturele betekenis en dragen kaders en argumenten aan voor het nemen van concrete operationele beslissingen.. De band met concrete operationele besluitvorming moet los zijn omdat anders de discussie over de concrete allocatie van financiële middelen en instrumenten een blokkade opwerpt voor een open dialoog over de kenmerken en kwaliteiten van plekken en gebieden.
W.A.M. Zonneveld
9/11/2009 1:00:00 PM
View

Geodesign Summit Europe 2014 - day01
H. Scholten
9/11/2014 8:00:00 AM
View

Geodesign Summit Europe 2016; day 1 - Plenary sessions
Default Presenter
11/1/2016 8:00:00 AM
View

Geodesign Summit Europe 2016; day 2 - Plenary sessions
Default Presenter
11/2/2016 12:00:00 PM
View

Geo-informatie: van iedereen, voor iedereen
J.E. Stoter
10/29/2014 2:00:00 PM
View

Innovation: Process & Opportunity
P. Kalkhoven
9/12/2018 10:45:00 AM
View

Internationale Workshop_20080407
P. de Ruiter
4/7/2008 6:30:00 AM
View

Intreerede ' Uitdagend & waardevol'
J.D.M. van Hal
5/7/2008 1:00:00 PM
View

IPHS Gordon Cherry Memorial Lecture – Jyoti Hosagrahar
J. Hosagrahar
7/20/2016 11:15:00 AM
View

IPHS Keynote Lunch Talk – Michelangelo Russo
M. Russo
7/19/2016 10:15:00 AM
View

IPHS Keynote Speech – Han Meyer
V.J. Meyer
7/19/2016 11:15:00 AM
View

IPHS Keynote Speech – Shun-Ichi Watanabe
S.I. Watanabe
7/20/2016 2:00:00 PM
View

IPHS Plenary Prize Awards Ceremony & Closing Remarks
C. Hein
7/20/2016 2:30:00 PM
View

Is de volkshuisvesting uitgewoond?
De Nederlandse volkshuisvesting geniet internationaal faam. Studenten van over de hele wereld melden zich aan om in Delft hun Masters of PhD te komen doen in Housing. Zij zijn zeer geïnteresseerd in hoe Nederland het wonen heeft georganiseerd en zijn gefascineerd door de goede resultaten die Nederland heeft geboekt. Maar ondertussen ligt in Nederland dit succesvolle systeem hevig onder vuur. De sociale huursector was lange tijd paradepaardje, maar staat nu ter discussie en geniet bepaald geen warme belangstelling van de huidige regering. De hypotheekrenteaftrek is een tweede paradepaardje dat wordt gekoesterd door de huidige regering. Echter, alle woningmarktexperts zijn het er over eens dat dit beleid niet houdbaar is en dat hervorming noodzakelijk is. In de internationale literatuur staat de eigen woning centraal als zeer efficiënt en als sociaal vangnet voor de toekomst. Hoe meer koopwoningen hoe beter lijkt het adagium. Een eigen huis betekent verantwoordelijkheid en een prive vangnet en daarmee een alternatief voor de welvaartstaat. Met name de Angelsaksische literatuur propageert het eigen huis als ideaal en alternatief sociaal systeem. Dit geloof heeft bijgedragen aan de Global Financial Crisis. Prof. Dr. Ir Marja Elsinga concludeert dat de Nederlandse woningmarkt en relatief gezien prima voorstaat, alleen het huidige systeem in Nederland is uitgewoond en dat zowel de sociale huursector als de hypotheekrenteaftrek aan hervorming toe zijn. Echter, zij is van mening dat er meer is dan de US en de UK die dominant zijn in onderzoek en debat. De eigen woning is geen oplossing voor alles, maar kent vele haken en ogen. Het zou goed zijn om eens beter te kijken naar de oosterburen in Duitsland, een markt die wordt gedomineerd door huurwoningen en op zoek te gaan naar nieuwe mechanismen van concurrentie, financiering en solidariteit. Dit biedt inspiratie voor een typisch Nederlands antwoord op deze neoliberale trend.
M.G. Elsinga
3/4/2011 2:00:00 PM
View

Opening Exhibition Vertical Village
W. Patijn
10/7/2010 3:00:00 PM
View

Pritzker Prize 2014
Each year, the ceremony to award the Pritzker Architecture Prize is held in a culturally, historically, or architecturally significant location around the world. This year’s ceremony took place on June 13, 2014, at the Rijksmuseum in Amsterdam. Shigeru Ban, a Tokyo-born, 56-year-old architect with offices in Tokyo, Paris and New York, is rare in the field of architecture. He designs elegant, innovative work for private clients, and uses the same inventive and resourceful design approach for his extensive humanitarian efforts. For twenty years Ban has traveled to sites of natural and man-made disasters around the world, to work with local citizens, volunteers and students, to design and construct simple, dignified, low-cost, recyclable shelters and community buildings for the disaster victims.
S. Ban
6/14/2014 1:00:00 PM
View

ReciproCities, een dynamisch evenwicht
A. van Timmeren
4/17/2013 1:00:00 PM
View

Rethinking the spatial impact of the Olympics
J.C. Kirchert
4/17/2014 11:45:00 AM
View

Sleeping Beauty - About Transitoriness, Timelessness, the Future and Architectural Design
W. de Jonge
6/10/2016 1:00:00 PM
View

Smart and Sustainable Built Environments (SESBE)
SASBE2009 will be the biggest event in the European region on sustainable building and development before 2011. With our motto we aim at a positive, proactive approach to sustainability in the built environment, via different disciplines and on different scales. We invite everyone — academics as well as private and public parties from the market — to join us in presenting solutions rather than problems at SASBE2009.
Z.K.H. Prins van Oranje
6/16/2009 9:30:00 AM
View

Social Design of Cities: INTI vs. UTT
W.A.J. Vanstiphout
4/1/2015 5:00:00 PM
View

Sustain BK City
Default Presenter
5/20/2009 10:45:00 AM
View

Symposium Michael Braungart
presenter@tudelft
4/15/2011 11:00:00 AM
View

Symposium Michael Braungart_Bio Based Building Materials
presenter@tudelft
4/15/2011 11:00:00 AM
View

Symposium Michael Braungart_C2C for the Urban Environment
presenter@tudelft
4/15/2011 11:00:00 AM
View

Symposium Michael Braungart_Earth Wind & Fire
presenter@tudelft
4/15/2011 11:00:00 AM
View

Symposium Michael Braungart_Welcome
presenter@tudelft
4/15/2011 11:00:00 AM
View

Symposium Michael Braungart_Zero-Materials a new approach
presenter@tudelft
4/15/2011 11:00:00 AM
View

Symposium: Valse Start?
Default Presenter
6/10/2009 1:30:00 PM
View

The Next City Event
T.H. Salij
10/7/2010 7:00:00 AM
View

Use your potential!
A.A.J.F. van den Dobbelsteen
6/1/2010 10:30:00 AM
View

Use your potential!
Sustainability through local opportunities In zijn inaugurele rede zal Andy van den Dobbelsteen ingaan op de noodzaak van duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving, niet eens zozeer vanwege de door de IPCC verwachte klimaatverandering, maar vooral vanwege het opraken van fossiele energiebronnen, dat maatschappij-ontwrichtende effecten zal hebben. Door de – tot voor kort – ruime aanwezigheid van fossiele energie zijn we lui geworden in het optimaal benutten van lokale energiepotenties, die in onze omgeving van nature en door menselijk ingrijpen aanwezig zijn. Zonder afgesloten te hoeven worden van de rest van de wereld, moeten deze plaatselijke kansen beter en meer worden opgepakt voor een duurzame toekomst. Voor zijn leerstoel,Climate Design & Technology, zal Andy aangeven hoe vanuit de basiskennis van de Bouwfysica, en met de technologie van de Installaties, tot een duurzaam ontwerp van gebouwen, wijken, steden en zelfs regio’s kan worden gekomen wanneer creatief wordt omgegaan met de analytisch vergaarde uitgangspunten. Dit zal worden geïllustreerd aan de hand van recente onderzoeksprojecten. Andy van den Dobbelsteen zal eveneens ingaan op de voor het vakgebied belangrijke ontwikkelingen in techniek, ontwerp en planning.
A.A.J.F. van den Dobbelsteen
3/5/2010 2:00:00 PM
View

Visual form in architecture, and its integration with moral and political values
N. Zangwill
7/10/2014 2:30:00 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry